Oogzorg

  • Orthoptie betekent letterlijk ‘recht kijken’. Alle afwijkingen die daarmee te maken hebben, kunnen door een orthoptist behandeld worden.

    Een orthoptist kan kinderen onderzoeken om erachter te komen of ze een bril nodig hebben. Maar ook of ze een lui oog hebben, om die vervolgens te behandelen.
    Vaak gebruiken we druppels om een goede zekere meting te kunnen doen.

    Ook wordt de orthoptist vaak ingeschakeld als er twijfel is over dyslexie bij een kind. We onderzoeken dan of we het zien kunnen verbeteren met een bril of oefeningen. Het kan ook zijn dat dit helemaal niet nodig is!

    Een optometrist onderzoekt de gezondheid van de ogen. We kunnen bepalen of er een bril of contactlenzen nodig zijn en meten die zo nodig aan. Ook bepalen we of bril- en lenssterktes aangepast moeten worden. Maar we kunnen ook de ogen medisch onderzoeken. Ook bij een optometrisch onderzoek kan gebruik gemaakt worden van druppels maar dit is niet altijd noodzakelijk.