Lui oog

september 04, 2016

Wat is een lui oog?

We merken in de winkel dat hierover nog wel eens misverstanden bestaan. Wanneer is een oog nu lui? En hoe komt dat? Of wat doe je er aan?
In deze blog willen we wat meer achtergrondinformatie hierover geven. Een lui oog is namelijk niet altijd ook een scheel oog. Dit is wat veel mensen denken. Om dit helder uit te kunnen leggen, leggen we eerst de verschillende oorzaken van een lui oog uit.

Een lui oog is een oog dat niet goed kan zien. Het ontstaat in de kinderjaren, grofweg gezegd tot de leeftijd van ongeveer 8 à 10 jaar. Dat betekent dat één of soms beide ogen verminderd is ontwikkeld qua zien. De ogen zijn wel gezond, maar het zien dat verwerkt wordt in de hersenen loopt achter.
Daar zijn verschillende oorzaken voor; een oog dat minder licht binnen krijgt, een oog dat scheel kijkt, of als er een verschil in brilsterkte is tussen beide ogen.

Verschil in brilsterkte
Er kan bijvoorbeeld een lui oog ontstaan als het ene oog een andere brilsterkte heeft dan het andere oog. Het oog dat de laagste brilsterkte heeft zal dominant worden omdat dat oog het beste kan zien. En zo ontwikkelt het andere oog met de hogere brilsterkte minder goed.
Als behandeling is het dragen van een bril of contactlenzen hiervoor ideaal. Maar soms heeft het luie oog al een redelijke achterstand in ontwikkeling opgelopen waardoor een combinatie met het afplakken van het goede oog nodig is.
Als het goede oog tijdelijk wordt afgeplakt, zal het luie oog namelijk wel móeten kijken. En daardoor stimuleer je de ontwikkeling van de lichtgevoelige cellen en zal het oog beter gaan zien.

Scheelzien
Als het ene oog recht kijkt en het andere scheel, kan er ook een lui oog ontstaan. Het beeld van het oog dat wegdraait wordt namelijk onderdrukt door de hersenen om dubbelzien te voorkomen. Een heel slim trucje van de hersenen, want dubbelzien is knap vervelend! Het nadeel ervan is alleen dat het onderdrukte oog daarom ook minder goed ontwikkelt en zo dus lui wordt.
De behandeling bij deze vorm van een lui oog heeft verschillende mogelijkheden. In sommige gevallen helpt een bril. Het kan namelijk zo zijn dat een bril de ogen weer recht laat kijken en daarmee wordt de oorzaak van het luie oog weggenomen.
Maar dat is niet altijd het geval, of er is helemaal geen brilsterkte aanwezig. Dan zal het goede oog afgeplakt moeten worden. Heel belangrijk: daardoor gaat het luie oog beter zien, maar het schele oog gaat daardoor niet rechter kijken. Een veelvoorkomend misverstand!

Minder licht
Als het ene oog staar heeft, is de lens in het oog troebel. Daardoor komt er minder licht binnen in het oog en kunnen de lichtgevoelige cellen zich minder goed ontwikkelen. Het andere oog dat geen staar heeft zal wel goed ontwikkelen en zo ontstaat er een lui oog.
Dit wordt behandeld door de troebele lens te vervangen met een operatie door een nieuwe heldere lens. Daarnaast zal er altijd een bril of contactlens nodig zijn en wordt het goede oog met een pleister afgeplakt.
Er kan ook minder licht in een oog komen omdat het ooglid (deels) voor de pupil hangt. Dan wordt er behandeld met een ooglid-operatie en zal er daarna waarschijnlijk een pleister geplakt moeten worden op het goede oog om de achterstand in het zien van het luie oog in te halen.

Uitleg van deze ingewikkelde stof
Het hoeft dus niet zo te zijn dat een lui oog ook altijd scheel kijkt. Als de oorzaak bijvoorbeeld een verschil in brilsterkte is, kunnen de ogen heel mooi recht staan. Maar omdat het ene oog dan minder goed ontwikkelt dan het andere oog ontstaat er toch een lui oog. Een oog dat slechter ziet.
En een scheelziensoperatie kan weliswaar het schele oog recht zetten, maar het oog heeft wel een achterstand in ontwikkeling opgelopen. Dus er is een grote kans dat het oorspronkelijk schele oog na een operatie nog steeds slechter zal zien, en dus lui is.
Daarom wordt eigenlijk altijd eerst het luie oog behandeld door het plakken van een pleister zodat het oog goed ziet, en daarna eventueel een operatie om het oog ook recht te zetten.

Naast het plakken van een pleister op het goede oog en het dragen van een bril zijn er nog meer mogelijkheden om een lui oog beter te laten zien. Er kunnen ook dagelijks druppels in het goede oog worden gedaan, waardoor het goede oog tijdelijk juist minder goed gaat zien. En daardoor kan het luie oog zich beter ontwikkelen.
En in plaats van het goede oog afplakken kan soms ook het brillenglas van het goede oog afgedekt worden. Dit zijn wat minder vaak voorkomende therapieën, maar kunnen zeker effectief zijn.

We hopen dat we iets meer duidelijkheid hebben kunnen geven in deze lastige stof. Schroom vooral niet om te vragen, we leggen het graag uit. Want ook hierbij zijn toch weer allerlei uitzonderingen en unieke situaties mogelijk. Hierin hebben we alleen de meest gebruikelijke vormen van een lui oog willen uitleggen.

Evelien en Mandy

De tablet